FN's 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på et FN-topmøde i 2015 og trådte i kraft i 2016. Der er 17 overordnede mål og 169 delmål. Målene forpligter alle FN’s 193 medlemslande, heriblandt Danmark, til at sikre en mere bæredygtig udvikling for både vi mennesker og vores planet frem til 2030.

Mad med MEST arbejder, i samarbejde med AKKC, målrettet med 8 af de 17 verdensmål, som er de områder, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel. En af vores kerneværdier er netop bæredygtighed. Det er en naturlig del af vores tankegang, og vi forsøger hele tiden at udvikle os endnu mere på det område, hvilket er afspejlet under hvert verdensmål, som vi arbejder ud fra.

3. Sundhed & trivsel

I Mad Med MEST arbejder vi med god hygiejne, både ift. fødevaresikkerhed og personalets sundhed. Vi sætter en ære i at bevare vores glade smiley og fortsætte med de høje ambitioner i samarbejde med AKKC. Vi tilbyder vores medarbejdere sunde arbejdsforhold og imødekommer den enkelte medarbejders behov for at sikre god trivsel på arbejdspladsen. Herunder tilbyder vi blandt andet ergonomiske løfteudstyr for at skåne ryggen for tunge løft. Vi stiller også altid frugt til rådighed udover madordningen.

7. Bæredygtig energi

I Mad Med MEST arbejder vi på at anvende vedvarende energi fra vindmøller eller solceller. Derudover energioptimerer vi ved at bruge EVEREO-ovne, som vi aktivt bruger til blandt andet langtidstilberedninger. En sådan ovn skiller sig ud ved kun at bruge 220 V, 1,5 kWh og 6,5 A, som svarer til et almindeligt køleskab, kontra industriovne, der bruger 400 V, 29,3 kWh og 6,3 A. Vi tænker over at bruge mindre strøm - eksempelvis ved at holde maden varm under kontrollerede forhold uden bakterievækst frem for at nedkøle for senere at varme det op igen. I forlængelse heraf træffer vi energibesparende valg i udviklingen af menuer og tilberedningsmetoder og bruger energibesparende køkkenmaskiner, LED-pærer - og vil fortsat gøre det i samarbejde med AKKC.

8. Anstændige jobs & økonomisk vækst

I Mad Med MEST tager vi et socialt ansvar. Vi tænker i opgaver og ikke udelukkende fuldtidsjobs. Vi giver tydelig opgavefordeling og rummer stor fleksibilitet ift. spidsbelastningstidspunkter. På nuværende tidspunkt har vi 4 personer i fleksjob, svarende til 20% af alle ansatte, og planlægger at fortsætte den fordeling fremadrettet. Derfor har vi et aktivt samarbejde med Kriminalforsorgen, Jobcenter Aalborg, JobFokus, TAMU, High Five, Lead The Talent og BusinessAalborg for at bidrage til varetagelsen af det sociale ansvar ved at skabe jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Herudover stræber vi efter at støtte lokalområdet ved at bruge råvarer og ansætte ledige herfra.

10. Mindre ulighed

I Mad Med MEST giver vi de personer, der har den laveste indkomst, mulighed for at opnå bedre livsvilkår gennem ansættelse og oplæring af medarbejdere, så deres indkomst stiger fra overførselsindkomst til en reel løn med overenskomst. Denne linje vil vi fortsætte med i samarbejde med AKKC.

12. Ansvarligt forbrug & produktion

I Mad Med MEST forsøger vi så vidt muligt at undgå madspild gennem portionsanretninger, dag-til-dag-leverancer af friske råvarer og så har vi et minimalt lager, hvor kun langtidsholdbare varer på lager og i begrænset omfang. Derudover stræber vi efter at opnå bronzemærke i økologi (30-60%) og i samarbejde med AKKC sigte efter sølvmærket. Derfor arbejder vi på at integrere oplysninger og viden om bæredygtig fødevarer og genanvendelse i samarbejde med AKKC. Derudover har vi certificeret madsortering og grøn, cirkulær omstilling gennem “fra fødevarespild til ressource”. Til dagligt sorterer vi blød plastik, PVC-plastik, pap, jern og metal, madaffald til biogas - og i den forbindelse har vi et lokalt samarbejde med Råt&Godt, som genanvender vores sorterede flamingo, hvilket reducerer CO2-emissionen med 5 kg pr. kg EPS. Herunder stræber vi efter at bruge primært madopbevaring og service, der kan genanvendes, og opfordrer virksomheder til at træffe grønne valg ift. råvarer og emballage.

13. Klimaindsats

I Mad Med Mest arbejder vi aktivt med at mindske CO2-aftryk blandt andet ved at anvende kødkvæg i mindre grad og grøntsager i større grad samt afholde kødfrie dage i vores kantiner. Vi arbejder aktivt med at finde bæredygtige alternativer og vil i samarbejde med AKKC arbejde aktivt for at indgå partnerskaber, der fremmer bæredygtige løsninger. Vi uddanner og deler også viden om bæredygtige løsninger med vores medarbejdere samt samarbejder med kunder og leverandører for at opnå og formidle viden om bæredygtige løsninger. Desuden donerer vi penge til den danske naturfond.

14. Livet i havet

I Mad Med MEST bidrager vi til et godt havmiljø ved kun at bruge bæredygtigt certificeret fisk i samarbejde med AKKC. 

17. Partnerskaber for handling

I Mad Med MEST samarbejder vi med Destination Nords Instant Green Tourism ift. tværfaglige netværk, sparring og løsninger, Erhvervshus Nordjylland ift. grøn omstilling og Aalborg Kommune ift. socialt ansvar. Vi kan i samarbejde med AKKC styrke partnerskaber for handling og sparre med hinanden og nye parter for mere viden samt udbrede bæredygtighedssamarbejdet til både privatpersoner og virksomheder. Vi giver privatpersoner mulighed for at træffe bæredygtige valg gennem partnerskaber med leverandører og kunder. Vi står desuden til rådighed for udviklende samarbejder.

Udover arbejde aktivt med FN’s 17 verdensmål, er Mad med MEST en del af Grøn Cirkulær Omstilling (GCO), som er et landsdækkende projekt, der skal hjælpe små og mellemstore danske virksomheder på tværs af industrier med at udvikle deres forretning i en mere grøn, bæredygtig og cirkulær retning. Endvidere har Mad Med MEST doneret penge til TV2's indsamlingsshow ‘Danmark redder jord’.

Kontakt
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram