FN's 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på et FN-topmøde i 2015 og trådte i kraft i 2016. Der blev udarbejdet 17 overordnede mål og 169 delmål. Målene forpligter alle FN’s 193 medlemslande, heriblandt Danmark, til at sikre en mere bæredygtig udvikling for både vi mennesker og vores planet frem mod 2030.

Mad Med Mest, nu en del af Jespers Torvekøkken, arbejder målrettet med 8 af de 17 verdensmål, som er de områder, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel. En af vores kerneværdier er netop at indkøbe ud fra et bæredygtigt mindset. Vi forsøger hele tiden at udvikle os endnu mere på det område, hvilket er afspejlet under hvert verdensmål, som vi arbejder med.

3. Sundhed & trivsel

I Mad Med Mest arbejder vi med god hygiejne, både når det kommer til fødevaresikkerhed og personalets sundhed. Vi sætter en ære i at bevare vores glade smiley og fortsætte med de høje ambitioner på dette område. Vi tilbyder vores medarbejdere sunde arbejdsforhold og imødekommer den enkelte medarbejders behov for at sikre god trivsel på arbejdspladsen. Herunder tilbyder vi blandt andet ergonomisk løfteudstyr for at skåne ryggen for tunge løft. Vi stiller også altid frugt til rådighed til vores ansatte udover madordningen.

7. Bæredygtig energi

I Mad Med Mest arbejder vi på at anvende vedvarende energi fra vindmøller og eller solceller. Derudover energioptimerer vi ved at anvende EVEREO-ovne, som vi aktivt bruger til blandt andet langtidstilberedninger. En sådan ovn skiller sig ud ved kun at bruge 220 V, 1,5 kWh og 6,5 A, som svarer til et almindeligt køleskab, kontra industriovne, der bruger 400 V, 29,3 kWh og 6,3 A. Vi tænker over at bruge mindre strøm - eksempelvis ved at holde maden varm under kontrollerede forhold uden bakterievækst frem for at nedkøle for så senere at varme det op igen. I forlængelse heraf træffer vi energibesparende valg i udviklingen af menuer og tilberedningsmetoder og bruger energibesparende køkkenmaskiner, LED-pærer.

8. Anstændige jobs & økonomisk vækst

I Mad Med Mest tager vi et stort socialt ansvar. Vi tænker i opgaver og ikke udelukkende i fuldtidsjobs. Vi giver tydelig opgavefordeling og rummer stor fleksibilitet i forhold til spidsbelastningstidspunkter. Derfor har vi et aktivt samarbejde med Kriminalforsorgen, Jobcenter Aalborg, JobFokus, TAMU, High Five, Lead The Talent og BusinessAalborg for at bidrage til varetagelsen af det sociale ansvar ved at skabe jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Mad Med Mest har, med 27 sociale ansættelser, opnået bedste GROW score, hvilket vil sige at 67,5% af vores medarbejdere består af sociale ansættelser, hvortil vi, ifølge den sociale bæredygtighedsberegner, genererer en samfundsværdi på kr. 5.850.329 mio. Herudover stræber vi efter at støtte lokalområdet ved at bruge råvarer og ansætte ledige herfra.

10. Mindre ulighed

I Mad Med Mest giver vi de personer, der har den laveste indkomst, mulighed for at opnå bedre livsvilkår gennem ansættelse og oplæring af medarbejdere, så deres indkomst stiger fra overførselsindkomst til en reel løn med overenskomst.

12. Ansvarligt forbrug & produktion

I Mad Med Mest forsøger vi så vidt muligt at undgå madspild. Vi blev i april 2023 madspildscertificeret, hvilket betyder, at vi har forpligtet os til at reducere vores produktionsspild gennem vedvarende træning af vores medarbejdere, som sørger for omhyggelig afvejning af vores ingredienser i forhold til antallet af daglige bestillinger, for på den måde at minimere madspild og sikre en ansvarlig produktion.

Vi har et lokalt samarbejde med Råt & Godt, som genanvender vores sorterede flamingo, hvilket reducerer CO2e med 5 kg pr. kg EPS. Vi bestræber os på at bruge madopbevaring og service, der kan genanvendes, og opfordrer virksomheder til at træffe grønne valg i forhold til råvarer og emballage.

13. Klimaindsats

I Mad Med Mest arbejder vi aktivt med at mindske vores CO2e-aftryk blandt andet ved at anvende kødkvæg i lavere grad og grøntsager i højere grad. Vi afholder desuden helt kødfrie dage i vores kantiner. Vi arbejder konstant og intenst med at finde mere bæredygtige alternativer, og vi er åbne for at indgå partnerskaber, der fremmer bæredygtige løsninger. Vi uddanner og deler viden om bæredygtige løsninger med vores medarbejdere. Ligeledes samarbejder vi med kunder og leverandører for at opnå og formidle viden om bæredygtige løsninger. Slutteligt donerer vi penge til den danske naturfond.

14. Livet i havet

I Mad Med Mest bidrager vi til et godt havmiljø ved kun at bruge bæredygtigt certificeret fisk. 

17. Partnerskaber for handling

I Mad Med Mest samarbejder vi med Erhvervshus Nordjylland i forhold til grøn omstilling og Aalborg Kommune i forhold til socialt ansvar.

Vi arbejder i vores virksomhed kontinuerligt på at styrke partnerskaber for handling og sparring med nye aktører i forhold til udvikling af nye og fremmende initiativer inden for bæredygtighed. Dette gælder både leverandører, kunder og organisationer.

Udover arbejde aktivt med FN’s 17 verdensmål, er Mad Med Mest en del af Grøn Cirkulær Omstilling (GCO), som er et landsdækkende projekt, der skal hjælpe små og mellemstore danske virksomheder på tværs af industrier med at udvikle deres forretning i en mere grøn, bæredygtig og cirkulær retning. Endvidere har Mad Med Mest doneret penge til TV2's indsamlingsshow ‘Danmark redder jord’.

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram